Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

ZBIÓRKA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Dnia 8 maja b. r. rusza akcja społecznej zbiórki książek dla naszej biblioteki szkolnej. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich uczniów i pracowników szkoły, którzy chcą aby księgozbiór naszej biblioteki był bogaty w lektury i książki przydatne dzieciom

i młodzieży.

Zbiórka pod hasłem „Każda książka na wagę złota”, będzie trwała do 31 maja b.r. Książki można przynosić do biblioteki szkolnej.

Dzieci które przyniosą powyżej 5 książek otrzymają pochwałę, a informacja o tym, że brali udział w akcji zostanie umieszczona na stronie www biblioteki.

Akcja wpisuje się w program X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”, który ma na celu popularyzację książek i czytelnictwa.