Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Wrzesień znów miesiącem podręczników

http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/wp-content/uploads/2016/07/Sokrates-podreczniki-360x240.jpg

 

Biblioteka początek roku szkolnego 2018/2019 zaczęła od przyjmowania, ewidencjonowania oraz opracowywania darmowych podręczników zalecanych przez MEN, zgodnie z nową podstawą programową. Na początku września zostały rozdystrybuowane darmowe materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Wychowawca danego oddziału po przeliczeniu i podpisaniu oświadczenia odbierał ćwiczenia dla danej klasy. W czerwcu podręczniki otrzymali już uczniowie klas 4, 6 i 7. Następnie nauczyciele bibliotekarze kontynuowali prace nad opracowaniem technicznym podręczników do kl. 5 i 8 oraz podręczników do klasy 2 ""Nowi Tropiciele". Zadanie to polegało na skatalogowaniu egzemplarza, naklejeniu i wprowadzeniu kodów kreskowych, nadaniu numeru inwentarzowego w katalogu podręczników. W pracy tej pomagały nam wolontariuszka Marta Kuźma oraz uczennice z kl. 6b  Kinga Jędrzejak, Zuzanna Szmania. Tą drogą chciałybyśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, ponieważ zależało nam na jak najszybszym dostarczeniu naszym uczniom pięknych, nowych książek do nauki. Nauczyciele bibliotekarze wydali również podręczniki i materiały ćwiczeniowe pt. "Nowi Tropiciele" i "Tropiciele"; oraz podręczniki i ćwiczenia do nauki języka angielskiego do klas 1-3;