Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Wrzesień miesiącem podręczników

Biblioteka początek roku szkolnego 2017/2018 zaczęła od przyjmowania, ewidencjonowania oraz opracowywania darmowych podręczników zalecanych przez MEN, zgodnie z nową podstawą programową.

Na początku września zostały rozdystrybuowane darmowe materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych. Wychowawca danego oddziału po przeliczeniu i podpisaniu oświadczenia odbierał ćwiczenia dla danej klasy.

Następnie nauczyciele bibliotekarze pracowali nad opracowaniem technicznym podręczników. Zadanie to polegało na skatalogowaniu egzemplarza, naklejeniu i wprowadzeniu kodów kreskowych, nadaniu numeru inwentarzowego w katalogu podręczników. Liczba wprowadzonych do systemu Mol Optivum podręczników wynosiła 3025 sztuk. W pracy tej pomagały nam uczennice z kl.7b: Melania Steinfelder, Marta Przybylak, Oliwia Kolasińska, Natalia Cynar, 6c: Aleksandra Budna, Wiktoria Gorzelańczyk, Nicole Cieślak, Anastazja Myssak, Radomir Podalak-Laskowski, Patrycja Palacz, Patrycja Tomczak, z 5B Kinga Jędrzejak, z 4e Daniel Profeta, oraz nauczyciele p. Alicja Nowak i p. Jolanta Dębska, dzięki temu system dostarczenia książek do klas był bardzo przyspieszony. Tą drogą chciałybyśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, ponieważ zależało nam na jak najszybszym dostarczeniu naszym uczniom pięknych, nowych książek do nauki. Podziękowania należą się również p. Piotrowi Jędrzejakowi za to, że wywiózł 30 kartonów makulatury do firmy Stena. Dzięki temu kółko biblioteczne zyskało ok. 130 zł na wydatki związane z organizacją imprez bibliotecznych.