Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

W kręgu teatru

Nauczyciele bibliotekarze oprócz pracy z uczniami nad konkretnym przedstawieniem podczas licznych zastępstw w klasach czwartych przybliżali uczniom zagadnienia teoretyczne związane z piątą muzą Melpomeną.

Punktem wyjściowym zajęć był wiersz Joanny Kulmowej pt.”Po co jest teatr?” Po krótkiej analizie tekstu zastanowiliśmy się jaką rolę w teatrze odgrywają: drabina, miska, pogrzebacz i garnki. Dlaczego w wierszu gdy jest mowa o teatrze, pojawia się słowo czary? W jakim celu, według podmiotu lirycznego, istnieje teatr?.

Następnie przy pomocy planszy dowiedzieliśmy się kto bierze udział w przygotowaniu spektaklu i który z opisanych zawodów wydaje  się nam najciekawszy. Większość uczniów wybrała zawód aktora, nieliczni chcieliby zostać reżyserem, scenografem, choreografem czy suflerem. Potem porównywaliśmy środki wyrazu jakimi posługują się twórcy teatru oraz twórcy pracujący nad produkcją filmu. Dzieci stwierdziły, że praca na  planie filmowym jest ciekawsza i o wiele łatwiejsza niż na scenie teatralnej.

Na zakończenie poznaliśmy zasady, których powinien przestrzegać widz przed pójściem do teatru. Mamy nadzieję, że zajęcia tego typu przygotują młodzież do świadomego uczestnictwa w kulturze, rozwiną w uczniach wrażliwość estetyczną, oraz wskażą w jaki sposób obcować ze sztuką teatralną.