Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

TNBSP Oddział w Poznaniu

Dnia 18 maja 2016 roku nauczyciele bibliotekarze naszej szkoły  wzięli udział w spotkaniu programowo-integracyjnym Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddziału w Poznaniu .

Celem spotkania była integracja środowiska bibliotekarskiego oraz zaplanowanie ciekawych imprez związanych z promocją czytelnictwa.

Konferencję rozpoczęto akcentem prozdrowotnym, a mianowicie od warsztatu pilatesu, który poprowadziła Magda Karbownik-instruktorka nowoczesnych form fitnessu.

Potem rozgorzała dyskusja nt. niskiego stanu czytelnictwa w naszym kraju oraz planów związanych a propagowaniem czytelnictwa na szeroką skalę, podaniem konkretnych przykładów na rozwój kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.