Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Teatr Kamishibai - nowa forma pracy z dziećmi

24 marca w bibliotece szkolnej  zostały przeprowadzone przez panią Magdę Ofierską-Majeran- pracownika Filii Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu zajęcia teatralne dla klas zerowych. Przy pomocy nowej formy pracy pedagogicznej  tj."magicznej skrzynki' Teatru Kamishibai. Teatr Kamishibai (jap. kami – papier, shibai - sztuka) oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to specjalny sposób czytania lub opowiadania wywodzący się z Japonii, wykorzystujący kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania. „Magiczna skrzynka” - parawan Kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę słuchających opowiadanej historii. Różne tempo zmian ilustracji to charakterystyczna cecha Kamishibai, dająca wrażenie ruchu. Teatr obrazkowy  jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę czytania i opowiadania. Plansze ze specjalnie przygotowanymi bajkami i ilustracjami dobrane zostały do wieku grupy dla której wystawiane było przedstawienie.

 Tematem zajęć teatralnych była historia o groszku, który przechodzi cykl wzrastania od małego nasionka aż do dorosłej rośliny. Dzieci mogły obejrzeć i dotknąć „magiczną skrzynkę”, a w trakcie czytania naśladować losy bohatera opowiadania, a także dotknąć rekwizytów. Każde dziecko otrzymało ziarenko grochu. Po przedstawieniu dzieci wykonały prace plastyczne, w których wykazały się dobrą znajomością treści opowiadania oraz zapamiętaniem dużej ilości szczegółów. To były bardzo kreatywne zajęcia, prace uczestników zostały zaprezentowane na przedszkolnej tablicy.

 Po części artystycznej nastąpił czas na niespodziankę! Dzieci przystąpiły do zadań praktycznych czyli do sadzenia ziaren. Radość była ogromna, dzieci były zaciekawione możliwością posadzenia swoich nasion groszku w specjalnie przygotowanej doniczce.           Z niecierpliwością oczekują na wykiełkowanie roślin. Powodzenia!