Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Świąteczna zbiórka książek dla przedszkola La Familia

Przedszkole La Familia w Swarzędzu specjalizuje się w terapii dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w wieku od 3 lat.

Dzieci przebywają na terenie placówki sześć godzin. Do godziny 13.00 zajęcia odbywają się głównie w systemie jedno dziecko – jeden opiekun. Terapeuci regularnie realizują wizyty domowe, jak również zapraszają rodziców do udziału w zajęciach na terenie placówki. Ten sposób pracy pozwala na wydobycie wszystkiego, co potencjalnie w tych dzieciach drzemie. Kroczek po kroczku dzieci uczone są wypowiadania kolejnych głosek, sylab i wyrazów, naśladowania poszczególnych ruchów, rozumienia instrukcji, udziału w zajęciach z innymi dziećmi, wspólnej zabawy. Wizyty rodziców w przedszkolu zapewniają możliwość płynnej wymiany informacji, wspólnego konstruowania programów domowych, kontynuowania pracy terapeutycznej na terenie domu czy też rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych.

Intensywna praca indywidualna jest podstawą wprowadzania dzieci na późniejszym etapie do grup rówieśniczych w przedszkolach i szkołach – oparta na bazie Modelu Stopniowego Włączania.

Na początku listopada biblioteka ogłosiła jesienną zbiórkę książek. Po jej zakończeniu nauczyciele bibliotekarze dokładnie wyselekcjonowali książki w dobrym stanie dostosowane do wieku przedszkolnego.

8 grudnia nauczyciel bibliotekarz wraz z uczennicami z klasy 6d: Sandrą Stachowiak, Matyldą Drabowicz i Natalią Szawejko odwiedziły Przedszkole La Familia, przekazując na ręce pani dyrektor Beaty Urbaniak trzy pięknie zdobione kartony książek od uczniów SP-4 w Swarzędzu.

Następnie nauczyciel bibliotekarz opowiedział dzieciom bajkę pt. „Franklin i świąteczny prezent” Paulette Bourgeois w tłumaczeniu Patrycji Zarawskiej,

czym wprowadził wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój.

Na zakończenie spotkania uczennice klasy 6d wręczyły dzieciom i terapeutom upominki (chłopcy dostali samochodziki, a dziewczynki – kucyki, panie - ozdobne drewniane anioły, wszyscy otrzymali po czekoladowym cukierku).

Zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie oraz pani dyrektor podziękowała za szlachetny i wartościowy dar jakim są książki dla dzieci.

Tego typu spotkania uczą wrażliwości i otwarcia na drugiego człowieka, co powoduje, że sami stajemy i czujemy się szczęśliwsi. .