Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Spotkanie zespołu nauczycieli bibliotekarzy

Dnia 26 maja uczestniczyłyśmy w spotkaniu nauczycieli bibliotekarzy. 

 

Artykuł ze strony www Filii Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu.

 

Dnia 26 kwietnia w Bibliotece Pedagogicznej w Swarzędzu odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy. Zgromadzeni nauczyciele poszerzali swoją wiedzę z zakresu innych systemów oświaty, projektów i programów edukacyjnych oraz czytelniczych.

 

W pierwszej części spotkania wykład na temat filarów i założeń systemu oświaty w Finlandii przeprowadziła pani Grażyna Beranek – nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Prelegentka szczegółowo omówiła strukturę fińskiego szkolnictwa, obowiązek szkolny, podstawę kształcenia oraz realizację programu nauczania. Słuchacze wykładu dowiedzieli się, jak pracują uczniowie i nauczyciele w jednym z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie oraz jak wiele elementów składa się na fiński fenomen szkolnictwa – od autonomii dla szkół w świadczeniu usług edukacyjnych, inwestowania w przygotowanie nauczycieli, nauki poprzez zabawę, po zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów i przekazywanie wiedzy praktycznej w sposób jak najbardziej innowacyjny. W dalszej części swojego wystąpienia G. Beranek podzieliła się ze wszystkimi informacjami na temat programu Erasmus+ oraz realizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu projektu „Potencjał miarą możliwości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

 

Druga część spotkania poświęcona była Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa, do którego przystąpiła Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu. Kierownik filii omówiła główne założenia projektu oraz planowane przez bibliotekę pedagogiczną zadania i działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa. Zgromadzeni bibliotekarze dowiedzieli się, jakie korzyści z udziału biblioteki pedagogicznej w programie czerpać będą mogły szkoły, biblioteki szkolne i nauczyciele.