Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Słowo pisane ma wielką moc…- konferencja

Dnia 25 października 2017 roku nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w konferencji z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

 Tematem spotkania były teoretyczne i praktyczne aspekty Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Na początku w formie prezentacji omówiona została strona formalna programu (p. H. Pietruczanis-Zarembska), po czym bardzo pożyteczna praktyczna strona podejmowanych działań (p. M. Grześ).

 Przedstawione przez różnych bibliotekarzy propozycje działań wspierających rozwój czytelnictwa wśród uczniów , proponowane książki jakie można kupić w ramach programu, dostosowanie tytułów książek na dany poziom nauczania, rozliczanie z ilości projektów bibliotecznych to główne zagadnienia konferencji.

 Wymiana doświadczeń na temat w/w programu rządowego między bibliotekarzami była bardzo owocna i pouczająca zwłaszcza dla tych, którzy tak jak my (SP-4) dopiero staramy się o udział w tym przedsięwzięciu. Budujące jest zainteresowanie MEN wyposażeniem bibliotek szkolnych w atrakcyjną ofertę nowości wydawniczych dla uczniów.