Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Słowo i muzyka w życiu dzieci i młodzieży XXI wieku - szkolenie

5 maja 2015 r. swarzędzka filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Swarzędzu, zorganizowała szkolenie dla nauczycieli z gminy Swarzędz i gmin ościennych pt.„Słowo i muzyka w życiu dzieci i młodzieży XXI wieku”.

 

Spotkanie, w którym wzięli udział nauczyciele szkół, przedszkoli oraz logopedzi, poświęcone było zagadnieniom związanym z logopedią artystyczną.Prowadziły je specjalistki w zakresie logopedii – pani Aleksandra Scheller oraz muzykoterapii – pani Magdalena Żurczak.

 

W pierwszej części szkolenia prelegentki przeprowadziły wykład na temat sposobów promowania słowa i komunikacji werbalnej wśród dzieci i młodzieży oraz technik muzykoterapii wspierającej ich rozwój. Przybyli na spotkanie nauczyciele dowiedzieli się m.in. jaki sens mają słowa i dźwięki w  świecie komunikatów, jaką rolę pełni improwizacja, za pomocą jakich kanałów można dotrzeć do młodego odbiorcy, a także w jaki sposób kreować wizerunek ucznia za pomocą słowa i muzyki.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w przygotowanych zajęciach praktycznych, prezentujących ćwiczenia z logopedii artystycznej i techniki muzykoterapeutyczne. Dowiedzieli się, jak z prostych przedmiotów codziennego użytku można wykonać ciekawe instrumenty muzyczne, a także mogli spróbować swoich sił grając na nich. Dzięki ćwiczeniom na percepcję mowy przekonali się, jak ważna jest staranna artykulacja pojedynczych dźwięków, warstwa brzmieniowa wypowiedzi oraz jej rytmizacja.

 

Szkolenie zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń między nauczycielami, którzy, dzięki paniom Aleksandrze Scheller i Magdalenie Żurczak, uświadomili sobie, jak logopedia artystyczna i muzykoterapia oddziałują na budowanie relacji w komunikacji.

 

Biblioteka Pedagogiczna - Kornelia Choryńska