Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

PROJEKT: MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Dnia 23 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty skierowane do wszystkich uczniów klas 7. Lekcję przeprowadzili studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt „MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" adresowany jest dla uczniów II klas gimnazjów oraz VII klas szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz dla ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów. Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.  Organizatorami programu „Mój zawód - moja przyszłość" są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim. Szkoły objęte projektem szkoły Podstawowe z naszej gminy.

DLA UCZNIÓW

Profil ogólny

W ramach profilu ogólnego projektu, w poszczególnych klasach przewidziane są zajęcia dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, a w godzinach pozalekcyjnych odbywać się mają dyżury doradców zawodowych. Zajęcia te poprowadzą specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profil skierowany jest do wszystkich uczniów objętych projektem.

Profil zawodowy

Skierowany jest do uczniów zakwalifikowanych do projektu w drodze rekrutacji. Wezmą oni udział w warsztatach zawodowych, warsztatach przedmiotowych, wizytach studyjnych w zakładach pracy i na wyższych uczelniach. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru warsztatów zawodowych w takich specjalnościach jak: informatyka, ekonomia, logistyka, hotelarstwo, gastronomia, energetyka odnawialna, mechatronika, automatyka przemysłowa. Ponadto odbędą się warsztaty przedmiotowe: humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i policyjne. Zajęcia warsztatowe będą doskonałym sposobem na sprawdzenie, czy dany zawód odpowiada na oczekiwania ucznia.

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

Dla rodziców i opiekunów uczniów Projekt przewiduje wykłady na temat metod wspierania swoich dzieci w wyborze kolejnej szkoły.

DLA NAUCZYCIELI I SZKOLNYCH PEDAGOGÓW

Odbędą się dwa seminaria szkoleniowe oraz przez cały okres trwania projektu, raz w roku zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu wsparcia uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu.

Szczegółowe informacje na temat projektu w bibliotece szkolnej u doradcy zawodowego i opiekuna projektu p. Doroty Jędrzejak i na stronie www.swarzedz.pl w zakładce EDUKACJA