Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Projekt - Regiony Polski (Śląsk)

W ramach szkolnego projektu Wielokulturowości, w tym roku zatytułowanym Regionalizmy biblioteka przeprowadziła na początku kwietnia cykl zajęć z klasą 3b dotyczący Śląska.

Celem głównym zajęć było poznanie śląskich tradycji kulturowych. Cele szczegółowe zajęć to:

     Uczeń:

     • zna i pielęgnuje śląskie tradycje kulturowe,

     • wie jak wygląda śląski strój,

      • zna śląskie tańce

     • dostrzega potrzebę podtrzymywania tradycji kulturowych.

Najpierw dzieci poznały podstawowe informacje o regionie. Potem porównywano śląskie tradycje kulturowe z innymi regionami Polski głównie poprzez strój ludowy.

Nauczyciel wyjaśnił uczniom, że strój śląski jest bardzo różnorodny. Zależy m. in. od terenu na jakim zamieszkują ślązacy (rybnicki, pszczyński, bytomski, cieszyński i inne), a także od wieku osób i ich płci. Dzieci poznały niektóre części stroju śląskiego rozwiązując poniższą krzyżówkę.

Nazwy części stroju potrzebne do krzyżówki: galanda, kabot, szlajfki, galoty, kiecka, westa, zopaska, kłobuk, oplecek, kabotek.

Potem dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Stroje śląskie”, podczas oglądania której dowiedziały się ,że

najpopularniejszymi tańcami śląskimi są: gołąbek, kotek, owczareczek, trojak, miotlarz, kozirajka.

Ślązacy byli i są bardzo muzykalni. Chętnie śpiewają i grają na wielu instrumentach. Najczęściej używanymi dawniej instrumentami były: organki (harmonijka ustna), mandolina i akordeon.

Następnie klasa uczestniczyła w pokazie tańca śląskiego w wykonaniu zespołu tanecznego AWF z Poznania, oraz w warsztatach klubu animacji „ Mozaika”, poznając tajniki folkloru ludowego.