Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Projekt - Regiony Polski (Kaszuby)

Dnia 7 kwietnia w ramach szkolnego projektu Regionalizmy nauczyciel bibliotekarz przeprowadził zajęcia z klasą 2i dotyczące Kaszub.

Najpierw dzieci dowiedziały się  podstawowych informacji o regionie, potem poznały legendy związane z powstaniem Kaszub.

W trakcie omawiania legend uczniowie:

·       doskonalili umiejętność wyrażania własnego sądu na temat bohaterów poznanych legend,

·       nabywali wrażliwość na piękno dobra i brzydotę zła  w postępowaniu człowieka.

·       uczyli się odróżniania świata realnego od fikcji,

·       nabywali poczucie szacunku dla przyrody.

Po omówieniu kolejnej legendy następowało przedstawienie jej fabuły lub bohatera w pracach plastycznych uczniów.

 

 

Na podstawie legendy „Stworzenie Kaszub” nauczyciel wraz z uczniami podsumował wiadomości na temat elementów krajobrazu kaszubskiego. Z treści tej legendy uczniowie dowiedzieli się, że piękno tego krajobrazu zawdzięczamy opiekuńczemu Aniołowi Kaszub.

(streszczenie)  Bóg, tworząc świat wziął do ręki worek pełen gór, dolin i lasów, pól i jezior, rzek, mórz i innych rzeczy i rozsypywał je na ziemi tworząc różne piękne krainy. W nadmiarze pracy nie zauważył, że teren Kaszub zajmują jedynie jałowe, piaszczyste pola. Anioł widząc smutek mieszkańców tego terenu zapytał więc Boga: “ Ojcze, popatrz na ten biedny, kaszubski kraj. Ludzie są smutni. Zostawiłeś tam tylko jałowe, piaszczyste pola. Czy naprawdę nie mogłeś dać im nic więcej ? ”.Troska Anioła bardzo wzruszyła Boga toteż wziął ponownie worek do ręki i wysypał nad Kaszubami wszystko, co w nim pozostało. Efekt okazał się zadziwiający bowiem na dnie worka pozostały: pagórki, rzeki i strumienie, jeziora, lasy, pola i łąki. Spadając na piaski tworzyły przepiękny krajobraz.

 

 

 

Na zakończenie zajęć nauczyciel bibliotekarz ogłosił konkurs plastyczny pt. „Ilustrujemy legendę o Kaszubach”.

Uczniowie na lekcji wykonywali piękne ilustracje do legendy o powstaniu Kaszub, a najpiękniejsze prace zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez nauczycieli bibliotekarzy.

 

Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce:

Amelia Świątek

II miejsce

Rita Nawrot

III miejsce

Antonina Kamińska

Wyróżnienia:

Bartosz Czosnowski

Zofia Prałat

Maksymilian Szcześniak