Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Program - Książki naszych marzeń

W październiku br. otrzymaliśmy dotację w wysokości 2712,50 z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. "Książki naszych marzeń" na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

 

Program „Książki naszych marzeńrealizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Mamy nadzieję, że piękne nowe książki zachęcą naszych czytelników do częstszego odwiedzania naszej biblioteki.