Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Poznajemy pracę bibliotekarza

Dnia 17 lutego klasa 5F miała okazję zapoznać się z pracą bibliotekarza szkolnego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, naklejali kolorowe naklejki na podręczniki, kody kreskowe na książki, roznosili do klas drugich wcześniej już opracowane  przez nauczycieli bibliotekarzy podręczniki pt.„Nasza szkoła” oraz „Nasza szkoła .Matematyka”. Następnie układali książki na półkach. Mieli również okazję zobaczyć jak wygląda system komputerowy Mol Optivum oraz w jaki sposób następuje proces wypożyczania książki, a także pokrótce opracowania merytorycznego danego egzemplarza.  Młodzież wykazała wielkie zainteresowanie pracami bibliotekarskimi, szczególnie pracami czysto technicznymi, jak: pieczętowanie, naklejanie kodów, roznoszenie podręczników do wskazanych klas, a mniejsze np. żmudnym układaniem książek na półkach w porządku alfabetycznym, czy pochyleniem się nad dokładnym skatalogowaniem egzemplarza książki.