Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Ogólnopolskie Wybory Książek - podsumowanie

Akcję Ogólnopolskie Wybory Książek zainaugurowały: redakcja miesięcznika ”Biblioteka w Szkole”, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcja ogólnopolskiego portalu „Biblioteki Szkolne Online”. Patronem wyborów jest Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.

Przedsięwzięcie jest skierowane było do wszystkich typów bibliotek na terenie całego kraju. Jego celem jest dostosowanie księgozbiorów bibliotecznych do potrzeb czytelniczych uczniów oraz poznanie ich zainteresowań.

Istnieje szansa, że wkrótce biblioteki szkolne otrzymają pieniądze na zakup nowych książek. Ważne jest, aby w księgozbiorach szkolnych znalazły się takie książki, na jakie czekają czytelnicy. Takie, które uważają za interesujące, które poleciliby innym lub sami chcieliby przeczytać. Uczniom dano szansę zadecydowania o zawartości bibliotecznego księgozbioru poprzez zorganizowanie przez biblioteki szkolne Ogólnopolskich Wyborów Książek.

Ogólnopolskie Wybory Książek w bibliotece  w Szkole Podstawowej nr 4 odbywały się w marcu 2015 r. Wzięło w nich udział 422 uczniów. Uczniowie podawali po trzy tytuły książek, które uważali za warte polecenia innym i chcieliby, aby znalazły się w bibliotece szkolnej. W sumie wymienionych zostało ponad 314 tytułów. Wiele podawano jednorazowo, stąd głosy uległy rozproszeniu, jednak nie było problemów z wyłonieniem pierwszej, a nawet drugiej dziesiątki popularnych wśród młodzieży książek.

Wizyta uczniów w bibliotece przy okazji wyborów odniosła także inny pozytywny skutek. Skłoniła wielu, którzy do tej pory rzadko odwiedzali bibliotekę do wypożyczenia sobie książek. Podajemy 40 tytułów książek, na które oddano najwięcej głosów.