Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Konkurs plastyczny "Moja ulubiona przygoda Lassego i Mai"

Biblioteka ogłasza konkurs plastyczny „Moja ulubiona przygoda Lassego i Mai”

Prace mają być wykonane w technice dowolnej na kartach z bloku formatu A-4, jeden uczeń może oddać na konkurs tylko jedną pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Rysunki przynosimy do biblioteki do 8 listopada

Komisja wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone

Zapraszamy!!!