Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Konkurs na rozwiazanie krzyżówki o książce

KRZYŻÓWKA

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę.

Konkurs organizowany przez Bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy

i Bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu.

Losowanie nagród odbędzie się 30 maja o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Wyniki konkursu podane zostaną 30 maja na stronie: http://biblioteka.czworka.edu.pl/

Nagrody dostarczone zostaną do biblioteki danej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

1.Ma postać niewielkiej, artystycznie zaprojektowanej kartki papieru przyklejonej do wewnętrznej strony okładki. Zawiera nazwisko właściciela bądź jego inicjały, wkomponowane w rysunek symbolizujący jego zawód, zamiłowanie lub charakter księgozbioru.

 

2.Zaspokaja estetyczne potrzeby czytelnika, obejmując poezję, dramat i prozę.

3.Alfabetyczny i rzeczowy, dostarczają informacji na temat dokumentów gromadzonych w bibliotece.

4.Spis książek znajdujących się w bibliotece, sporządzony według ustalonych zasad, ułożonych w określonym porządku, ze wskazaniem miejsca na półce.

5.Instytucja powołana do gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania materiałów (akt, dokumentów, map, dokumentacji technicznej, audiowizualnej itp.),

6. To książki, w których wyrazy lub pojęcia ułożone są w porządku alfabetycznym z objaśnieniami znaczeń. 

 

7.Podaje podstawowe informacje o książce, podaje kolejność wydania, rok i miejsce wydania, wydawnictwo, nazwisko, autora, współtwórców, ilustratora, tytuł i podtytuł książki.

 

8.Pomieszczenie, stanowiące zwykle część biblioteki, przeznaczone do czytania czasopism oraz do korzystania z komputera.

 

9.Urządzenie optyczne służące do wyświetlania na ekranie projekcyjnym obrazu nieruchomego lub ruchomego.

10.To znak rozpoznawczy, umieszczony w książce i na karcie katalogowej, wskazujący miejsce książki na półce.

11.Informuje o autorze lub tytule. Chroni książkę przed zniszczeniem. Może być twarda lub miękka.

12.Jest to jedno z pomieszczeń biblioteki, w którym nauczyciel bibliotekarz wypożycza książki.

13.Chroni oprawę książki lub jej okładkę. Pełni funkcję reklamową przyciąga wzrok.

14.Część główna książki, karty z tekstem ciągłym lub podzielonym na rozdziały.

15.Jest to urządzenie, z którego uczniowie korzystają w czytelni (np. służy do wyszukiwania informacji w Internecie.

16.Komputerowy program biblioteczny służący do obsługi czytelników w bibliotece szkolnej.

17.Informacja drukowana u góry strony nad tekstem. Jest to najczęściej tytuł dzieła lub rozdziału, a w encyklopediach i słownikach pierwsze lub ostatnie słowo (lub jego pierwsza sylaba) na stronie.

18.Utwór literacki, który nauczyciel polonista każe przeczytać dzieciom na lekcję języka polskiego.

19.Zajęcia, które odbywają się w bibliotece. Prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza.

20.Tytuł czasopisma dla dzieci.

21.Periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę.

22.Numer, pod którym książka zapisana jest w  inwentarzu (numer książki).

23.Nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej; zwykle zapisane na kasecie magnetofonowej lub płycie kompaktowej (w formacie audio lub np. MP3 czy M4B).

24.Rzemieślnik zajmujący się ręcznym oprawianiem różnych wydawnictw oraz zdobieniem opraw (głównie zabytkowych), pracownik drukarni (oprawa książek, prac magisterskich).

25.Zestaw klawiszy (przycisków), występujący w różnych urządzeniach: komputerach, maszynach do pisania, kalkulatorach, telefonach, tokenach.

26.Kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.

27.To urządzenie służące do odczytywania kodów kreskowych.

28.Wpisujemy je wtedy gdy chcemy zalogować się na swoją pocztę elektroniczną.

29.Jedna z powierzchni książki, czasopisma, dokumentu, kartki.

30.Bezpośrednie połączenie grzbietu wkładu z częścią grzbietową okładki, poprzez sklejenie, zszycie drutem czy nićmi.

31. Zestawienie tytułów i śródtytułów rozmaitego szczebla, wyróżniających rozdziały

i podrozdziały, ujęte w postaci oddzielnego wykazu, najczęściej na osobnej stronie, pełniące rolę podstawowego przewodnika po zawartości dokumentu.

32.Jest to arkusz papieru o gramaturze zwykle trochę większej od arkuszy wkładu, który jest przyklejony zarówno do wewnętrznej strony okładziny okładki jak i do pierwszej (lub ostatniej) kartki wkładu.

33.Dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.

 

 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………..              KLASA……………………………….                                                             SZKOŁA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

34.Używana w celu zaznaczenia miejsca czytania w książce