Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

KONKURS - „Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima”

Regulamin konkursu plastycznego:

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.

2. Konkurs przeznaczony  jest dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

3.Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie ilustracji do wybranego wiersza Juliana Tuwima.

4. Ilustracje wykonujemy w dowolnej technice plastycznej na kartach z bloku rysunkowego  w formacie A-4.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

6. Podpisane rysunki składamy do Biblioteki szkolnej do27 marca 2013 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 marca o godz.1035 .

w Bibliotece szkolnej, podczas którego zostaną nagrodzone najciekawsze prace.

8. Nagrodzone ilustracje oraz podsumowanie konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki szkolnej.