Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Konkurs „Biblioteka moich marzeń”

Regulamin konkursu

Biblioteka szkolna jest organizatorem konkursu „Biblioteka moich marzeń”.

Jest to konkurs plastyczny,. w którym prace mogą być wykonywane w dowolnej technice.

Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która zostanie zamieszczona na stronie www biblioteki szkolnej;

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu

Autorem prac może być tylko jedna osoba.

Informujemy że prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością biblioteki szkolnej, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.

 

Daty i terminy:

Czas realizacji konkursu: od 17.03.2014 r. do 29.03.2014

Termin składania prac: do 28.03.2014 r.

Do każdej z nadesłanych prac powinna być załączona informacja zawierająca:

 

 

NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA -----------------------------

KLASA-----------------------------------------------

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 10.40.