Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Konferencja w Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Dnia 24 maja 2016 roku w Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu odbyła się konferencja nauczycieli bibliotekarzy pt.”Praca z dzieckiem mającym trudności w uczeniu się”.

 

Celem spotkania było

 

1.      Uświadomienie  rodzicom, jak ważne są metody wychowania, ich cel, stosowanie i dobór.

2.      Uświadomienie, jak ważne są stosunki uczuciowe między rodzicami a dziećmi oraz między rodzicami nawzajem .

3.      Uświadomienie, jak ważna jest  rodzina w życiu dziecka.

4.      Uświadomienie, jaki wpływ na dziecko wywierają grupy rówieśnicze, środki masowego przekazu, stosowanie przemocy i kar.

5.      Uświadomieni , jaki wpływ mogą wywrzeć: negatywne postawy wobec obowiązków, brak obowiązków, negatywne postawy wobec nauki, lekceważenie przepisów szkolnych, uchylanie się od obowiązków domowych.

 

Problematykę przedstawiła dr Sonia Wawrzyniak, pracownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Każdy rodzic zastanawia się, kim  będzie  jego  pociecha  w  przyszłości. Szczególnie plany  i marzenia  dotyczą lepszej kariery życiowej dziecka, być może nie do końca sprecyzowanej, ale na pewno uzależnionej od coraz bardziej docenianej edukacji. Rodzice mają nadzieję, że ich dziecko będzie dobrym uczniem. Tymczasem może przyjść rozczarowanie. Często rodzice wieść                 o niepowodzeniach w nauce swojego dziecka traktują jak wyrocznię. Nie potrafią zrozumieć potrzeby przebadania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej (twierdzą, że ich dziecko nie jest przecież chore). Inni natomiast stwierdzają, że niepowodzenia w nauce wynikają     z lenistwa dziecka, braku chęci do nauki, ociągania się przy odrabianiu prac domowych. Obiecują, iż więcej czasu poświęcą dziecku i ostro się za nie wezmą. Jednak nie oto chodzi.

  Trudności ucznia słabego narastają, gdy zamiast pomocy spotyka się on w domu z karami i dezaprobatą w szkole. Również niezaspokojone potrzeby psychiczne dziecka: potrzeba miłości, potrzeba osiągnięcia sukcesów i uznania, bezpieczeństwa prowadzą do coraz głębszych zaburzeń uczuciowych.

 

Następnie zastanawialiśmy się jak pomóc uczniowi mającemu trudności  w  nauce?

Musimy pamiętać, mówiła prelegentka, że nie ma dziecka, które chciałoby być złym uczniem. A jeśli już nim jest, czuje się z tego powodu gorsze. Staje się bierne, apatyczne, lękliwe i traci poczucie wartości. Należy zaszczepić dziecku wiarę w osiągnięcie postępu, chwalić za najmniejsze rezultaty                i zachęcać do dalszego wysiłku. Cierpliwie czekać na efekty, doceniać i eksponować zdolności dziecka – np. sportowe, muzyczne lub inne. O powodzeniu dziecka w szkole decydują dwie grupy czynników:

Ø  wewnętrzne – związane z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka  z jego indywidualnymi cechami,

Øzewnętrzne – na które składają się warunki życia, oddziaływanie otoczenia także opieka i praca wychowawcza, jaką zapewniają dom i szkoła.

Aby uniknąć niepowodzeń szkolnych, należy dbać o dziecko i troszczyć się o jego prawidłowy rozwój. Elementy, które warunkują powodzenie dziecka w nauce to:

v  stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka,

v  rozwój motoryczny, umysłowy i emocjonalny,

v  rozwój zainteresowań zarówno przedmiotami szkolnymi, jak i zainteresowań pozaszkolnych,

v  atmosfera panująca w rodzinie,

v  tryb życia, organizacja codziennych zajęć, w szczególności przygotowanie zadań domowych.

  W podsumowaniu w tym temacie istnieje wiele zadań dla rodziców oraz dla pedagogów i bardzo ważne jest to aby razem wspólnymi siłami wspomagać dzieci mające problemy w uczeniu się.

Na zakończenie przedstawiono literaturę dotyczącą powyższych zagadnień.