Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy nt. Zmiany w prawie oświatowym

24.01.2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Swarzędzu zorganizowane zostało  spotkanie  samokształceniowe nauczycieli bibliotekarzy. Tym razem tematem były zmiany w prawie oświatowym.

 Od stycznia 2018 roku w Karcie Nauczyciela zaczęły obowiązywać nowe przepisy, od września bieżącego roku wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące pracy nauczycieli. Na temat tych licznych zmian w prawie opowiadała, przybyłym na spotkanie nauczycielom szkół i przedszkoli, pani Małgorzata Kowzan (wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach). Prelegentka wyjaśniła wszystkim, czego dotyczą wprowadzone zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jaka jest różnica między oceną obligatoryjną a fakultatywną, kiedy dokonywana będzie ocena pracy i ocena dorobku zawodowego, a także jak wydłużona zostanie ścieżka awansu zawodowego nauczyciela.

 W dalszej części spotkania specjalistka omówiła zmiany w urlopie wypoczynkowym oraz urlopie dla poratowania zdrowia. Nauczyciele dowiedzieli się, od kiedy i na jakich warunkach będą mogli ubiegać się o urlop zdrowotny.

 Ostatnim punktem spotkania były emerytury nauczycieli. Pani Małgorzata Kowzan szczegółowo omówiła kwestie dotyczące emerytury i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wyjaśniła, kto może ubiegać się o te świadczenia, jakie warunki musi spełniać dana osoba, a także od kiedy powstaje prawo do świadczenia kompensacyjnego i jak długo przysługuje.

 Spotkanie zakończyło się wymianą poglądów i dyskusją na temat niezwykle kontrowersyjnych zagadnień, jakimi są zajęcia w formie wolontariatu oraz zastępstwa w szkołach.