Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Kompetencje wychowawcze nauczyciela - konferencja

Dnia 14 marca b.r uczestniczyłyśmy w konferencji  na temat kompetencji wychowawczych nauczyciela zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Swarzędzu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu.

Gośćmi spotkania były specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – pani Hanna Skoryna (psycholog) oraz pani Ewa Frankiewicz (pedagog), które przeprowadziły wykład na temat kompetencji współczesnego nauczyciela. Prelegentki omówiły umiejętności wychowawcze nauczyciela dotyczące różnych sposobów oddziaływania na uczniów – od umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania kontaktów po rozwiązywanie problemów danego wieku rozwojowego. W dalszej części wykładu prowadzące skupiły się na temacie wychowania do odpowiedzialności. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak wspomagać rozwój społeczny i moralny dziecka, jakie są założenia wychowania w oparciu o wartości, a także jak przemienić trudną sytuację w szansę wychowawczą.

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między nauczycielami. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z fachową literaturą dotyczącą kompetencji wychowawczych nauczyciela, która znajduje się w zbiorach swarzędzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Otrzymali również zestawienie bibliograficzne oraz opracowanie podstawowych informacji na temat kompetencji współczesnego nauczyciela.

Artykuł ze strony Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu