Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Koło biblioteczne

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w kółku bibliotecznym. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

 

Kółko biblioteczne to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, technologią informacyjną i pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w tej działalności. Działalność KB ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką, rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania dzieci i młodzieży, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Jest to działalność użyteczna. Uczniowie pomagają nauczycielowi w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa uczniów oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników. Korzyści są, więc wielostronne. Praca KB wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

 

CELE OGÓLNE DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

1. Dobrze zorganizowany aktyw biblioteczny nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej usprawnia pracę szkoły.

2.   Praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak: dyscyplina, samodzielność i zdecydowanie, współdziałanie w grupie i koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy.

3. Podstawą dobrej pracy aktywu bibliotecznego jest umiejętne i równomierne rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności i doskonali formy jej samodzielnego działania.

4. Prężnie działający aktyw biblioteczny rozwija kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej i tworzy wizerunek biblioteki w szkole.