Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Interpretacja utworu pt "Szewczyk Dratewka"

Dnia 21 października nauczyciele bibliotekarze zaprosili na zajęcia biblioteczne dzieci ze świetlicy. Celem zajęć było rozwijanie kompetencji czytelniczych  oraz propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. Na początku zajęć dzieci czytały fragment lektury pt. „Szewczyk Dratewka” Joanny Porazińskiej.  Następnie nauczyciel dokończył czytanie utworu. Potem nastąpiło omówienie utworu oraz dyskusja na temat tego czy warto pomagać. W kolejnej części zajęć dzieci chętnie wykonywały zadania do przeczytanej lektury tj. łączenie w pary, narysowanie zamku, uzupełnienie zdań, rebusy, narysowanie zakończenia baśni oraz ćwiczyli pisownię wyrazów tj. królewna, pszczoła, zepsuty itd. Następnie dzieci bardzo chętnie wykonały ćwiczenia logopedyczno-teatralne tj. naśladowanie ruchów kaczki, bzykanie pszczoły, udawanie rybki itd. Okazało się, że w utworze pojawiło się kilka trudnych pojęć tj. „barć”, „cyraneczka”. W związku z tym, nauczyciel bibliotekarz wyszukał  na ten temat informacje w Internecie i w encyklopedii. Potem dokładnie omówiono i poparto ilustracjami nowe pojęcia.  Na zakończenie zajęć dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy  JESTER, Vancouver pt. „Szewczyk Dratewka”. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały upominki ufundowane przez nauczycieli bibliotekarzy.