Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Happening przed szkołą - Czytam, więc jestem

Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich przypadającego na 23 kwietnia miała miejsce akcja malowania na chodniku przed SP-4 haseł promujących czytelnictwo. Celem happeningu było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej  na problem nieczytania książek w Polsce, roli czytania w życiu człowieka, upowszechnianie czytelnictwa.

W wydarzeniu uczestniczyły klasy 5c, 6f, 4e, które po krótkiej pogadance nt. roli czytania w życiu człowieka, sposobów prezentacji form happeningu zostały podzielone na grupy, następnie wybrały hasło promujące czytanie oraz dopasowały do niego ilustrację. Zaangażowanie uczniów było olbrzymie, mieli bowiem możliwość wyrażenia nieskrępowanej ekspresji plastycznej, która była doceniona natychmiast tu i teraz nie tylko przez nauczycieli bibliotekarzy, ale przez inne często nieznane im osoby. Efekty pracy uczniów można obejrzeć na stronie internetowej biblioteki