Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Eliminacje do „Konkursu pięknego czytania”

W marcu  miały miejsce zajęcia przygotowujące uczniów klas 4, 5, 6 do udziału w konkursie pięknego czytania. Celem zajęć było wyłonienie z każdej klasy dwóch , trzech osób najlepiej czytających.

Celem zajęć było także stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych kolegów i koleżanek.

Najpierw omówiliśmy zasady głośnego prezentowania tekstu do których zaliczamy : poprawność artykulacji głosek i wyrazów, odpowiednią dykcję i tempo czytania, zwracanie uwagi na wyraźne wymawianie końcówek wyrazów, na znaki interpunkcyjne, odpowiednią modulację i sposób interpretowania wcześniej przygotowanego tekstu.

Później po uwzględnieniu powyższych rad uczeń miał przygotować wybrany przez siebie fragment omawianej właśnie lektury.

Pod koniec zajęć wyłoniono dwie, trzy osoby najlepiej czytające z każdej 4,5,6 klasy. Uczniowie ci wezmą udział w finale konkursu pięknego czytania , który określi mistrza na każdym poziomie.