Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Dyskusyjny klub filmowy

W marcu odbyło się ponad 10 prelekcji filmów dla klas 4-6 tj. „Safari”, „Noc w muzeum”, „Karate Kid”, „Podróż Tinttina”, „Opowieści z Narnii”, „Podróże Guliwera” itd. w ramach Dyskusyjnego klubu filmowego (DKF, ang. film society, fr. ciné club) to zrzeszenie miłośników sztuki filmowej, mające na celu pogłębianie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. Głównym sposobem realizacji tych celów są projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych. Jednak z założenia DKF nie ogranicza się tylko do takiej formy, uzupełniając projekcje o prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje.