Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Droga książki od pisarza do czytelnika

13 maja uczniowie klasy Id odwiedzili bibliotekę szkolną. Celem lekcji było wyjaśnienie w jaki sposób świeżo nabyte książki trafiają na półki biblioteki. Dzieci poznały tajniki opracowywania nowych egzemplarzy, a co za tym idzie – powiększania księgozbioru biblioteki.

 Ku zdumieniu dzieci okazało się, że zanim książka znajdzie się w rękach czytelnika, musi przejść szereg różnego typu czynności. Cały proces rozpoczyna się od stworzenia specyfikacji, czyli listy nowych książek, z uwzględnieniem różnych ich danych – autora, roku wydania oraz ceny zakupu. Każda książeczka musi otrzymać znak przynależności do biblioteki, po to właśnie stawia się na niej pieczątki. Następnie osobno dla każdej pozycji wypisuje się do bibliotecznego systemu MOL Optivum. Katalog komputerowy nie tylko znacznie ułatwia odnalezienie książki na półce, ale również pomaga poszukać tytuły o pożądanej przez nas tematyce. Opis bibliograficzny danej książki zawiera sygnaturę. Jest to numer lub opis skrót literowy, dzięki któremu można natychmiast rozszyfrować, w którym dziale książek się ona znajduje. W bibliotece wszystko opiera się na systemie liczbowym, na każdy egzemplarz nanosi się numer klasyfikacji, który przyporządkowuje książkę do danego typu literatury. Tak wstępnie opracowany egzemplarz zostaje wpisany przez bibliotekarza do księgi inwentarzowej, w której widnieją wszystkie pozycje zakupione od pierwszych dni działalności biblioteki. Egzemplarz przygotowany w ten sposób trafia nareszcie na półkę, skąd wypożyczany jest przez czytelnika.

            Pogadance towarzyszyła prezentacja dokumentacji oraz urządzenia  potrzebne w pracy nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie zobaczyli jak wygląda, czytnik, kody kreskowe, program Mol Optivum. Uczniowie  poznali również niektóre numery klasyfikacji. Mamy nadzieję, że ta specjalistyczna wiedza zaprezentowana w przystępnej formie pomoże im świadomie korzystać na razie ze zbiorów naszej szkolnej biblioteki, a w przyszłych latach ze zbiorów innych bibliotek – miejskich, wojewódzkich i akademickich.