Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Biblioterapia w praktyce

Dnia 18 marca 2016 roku odbyła się w Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu konferencja pt. „Biblioterapia w praktyce”.

Celem spotkania było wskazanie wykorzystania materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w rozwiązywaniu problemów osobistych, emocjonalnych, psychologicznych uczniów, a także poradnictwo właściwie dobranej lektury do danego problemu.

Na początku teoretycznie omówiono zagadnienie – biblioterapia jako forma wsparcia ucznia z problemami edukacyjnymi i osobistymi.

Terapeutyczną rolę literatury doceniono już w starożytności, przedstawiła prelegentka Magdalena Ofierska-Majeran. Słowom od zarania dziejów przypisywano wartości lecznicze. Stosowano zaklęcia, aby odpędzić chorobę i zło, pod wpływem emocji wyrzucano z siebie słowa zarówno dobre jak i złe. Biblion z greckiego oznacza książkę, a terapia natomiast opiekę i leczenie. Biblioterapia to forma arteterapii, która udziela psychicznego wsparcia , jest pomocna w rozwiązywaniu osobistych, emocjonalnych, rodzinnych i społecznych problemów. Na spotkaniu stwierdzono, że biblioteka szkolna jest miejscem w którym pojawiają się uczniowie z różnymi problemami. Bibliotekarz szkolny jest często powiernikiem osobistych, szkolnych i rodzinnych problemów, których uczeń-czytelnik w danym momencie doświadcza. Bibliotekarz bywa również doradcą. Wskazówki jakich udziela nie zawsze są bezpośrednio werbalną reakcją na zaistniały problem. Niekiedy wystarczy zasugerowanie, zaproponowanie odpowiedniego pod względem treści utworu literackiego. Można powiedzieć, że wtedy książka jest lekiem na całe zło. Wówczas to ma miejsce doradztwo czytelnicze o podłożu biblioterapeutycznym.

Nauczycieli bibliotekarzy zapoznano z literaturą przedmiotu.

Polecamy wszystkim książki biblioterapeutyczne.