Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Baśniowa droga do książki - konferencja

Dnia 10 marca 2016 w Salonie Mickiewicza Collegium Maius odbyła się konferencja Baśniowa droga do książki zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pierwszej części uczestnicy poznali tajniki teatru kamishibai - coraz bardziej popularnego narzędzia służącego promowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci oraz wysłuchali wystąpienia prof. UAM Jerzego Kaniewskiego, który zaprezentował efekty projektu "Laboratorium teatralne" realizowanego w poznańskich i podpoznańskich gimnazjach.

W części drugiej dr Michał Zając opowiadał o czytelniku opornym w bibliotece szkolnej. Wskazał na przyczyny "oporności" i podał przykłady działań, które mogą wykorzystać bibliotekarze, by zachęcić dzieci i młodzież do czytania i  korzystania z biblioteki. Następnie dr Kornelia Ćwiklak podczas wykładu "Kultura w lustrze baśni" mówiła o narastającym zainteresowaniu baśnią wśród twórców literatury, teatru i filmu, o jej uniwersalnym języku i nieprzemijających wartościach przekazu, które wpływają na stałą obecność baśni w kulturze masowej.

W drugim wystąpieniu dr Michał Zając zaprezentował wybrane aplikacje książkowe dla dzieci, wskazał ich walory edukacyjne oraz związki z grami komputerowymi. Konferencję  zakończyła pani Magdalena Ofierska-Majeran z filii  Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu, przedstawiając swoje dwuletnie doświadczenie z wykorzystania teatrzyku kamishibai w pracy z małymi dziećmi.