Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Angielski z Franklinem

Dnia 22 czerwca b.r. w naszej szkole w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Augustyniak – magistrem filologii angielskiej, która jest zarazem studentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Informacja naukowa, elektroniczna i bibliotekarstwo, a w naszej bibliotece realizuje praktyki studenckie.

Pani Kasia przygotowała dla uczniów klas drugich zajęcia, celem których była promocja czytelnictwa wśród dzieci, zainteresowanie młodych czytelników literaturą dziecięcą oraz rozbudzenie ich wyobraźni. Lekcje te połączone były z nauką języka angielskiego.

Pani Kasia przeczytała małym słuchaczom książkę pt: „Franklin chce mieć zwierzątko”. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem, a w trakcie zobaczyć mogły poszczególne ilustracje zamieszczone w książeczce. Po zaprezentowaniu dzieciom tekstu Pani Kasia zadawała im szczegółowe pytania, z którymi doskonale sobie poradzili. Druga część zajęć polegała na nauce języka angielskiego, a konkretnie na przyswojeniu słówek – nazw zwierząt, które pojawiły się w książce. Kolejny etap polegał na wykonaniu w grupach ćwiczeń, a mianowicie, dzieci otrzymały obrazki ze zwierzętami, a następnie, pamiętając, co wydarzyło się w książce musiały dopasować do siebie 2 prawidłowe obrazki. Później grupy dostały karteczki ze słowami zapisanymi po angielsku, które musiały umieścić przy otrzymanych wcześniej obrazkach. Po prawidłowym wykonaniu zadania dzieci odczytywały nazwy zwierząt w odpowiedniej kolejności.

Zajęcia przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze, w której z pewnością nikt się nie nudził J