Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

380 lecie Swarzędza

Dnia 22 marca 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu zorganizowała miejsko gminny konkurs pt. „Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”.

Rok 2018 dla wszystkich mieszkańców jest bardzo ważny i wyjątkowy. Ważny ponieważ przypada setna rocznica odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, a wyjątkowy w skali lokalnej bo to także jubileusz 380 lecia naszego miasta. W 1638 roku Swarzędz otrzymał prawa miejskie i przez stulecia rozwijał się terytorialnie, gospodarczo i kulturowo.

Konkurs miał formę gry terenowej, gdzie po wylosowaniu danej grupy i jej opiekuna zaczęła się ciekawa przygoda. Najpierw uczniowie musieli dokładnie przyjrzeć się mapie Swarzędza, na której rysowali trasę którą przeszli. W niektórych punktach trasy były zadania do samodzielnego wykonania przez grupę. Zadania te związane były ściśle z historią naszego miasta. Liczyło się poprawne wykonanie poleceń, czas przejścia danej grupy, a także uważne czytanie mapy.

Naszą szkołę reprezentował zespół uczniów w składzie:

Zosia Brzezińska z kl.4d

Emilia Dębowska z kl.4e

Wiktor Jastrzębowski z kl.4d

wraz z nauczycielem bibliotekarzem w roli opiekuna.

Uczniowie nasi nie zajęli eksponowanych miejsc w tym konkursie, ale poznali wiele ciekawych miejsc związanych z historią Swarzędza.