Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

"Między wierszami - kształtowanie kompetencji czytelniczych i językowych uczniów"

Dnia 9.11.2016 r. uczestniczyłyśmy w spotkaniu sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy, które zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu. Nawiązując do jednego z kierunków realizacji polityki światowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, jakim jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, temat zebrania brzmiał "Między wierszami - kształtowanie kompetencji czytelniczych i językowych uczniów".

 Gościem spotkania była pani Katarzyna Redlińska - pedagog i logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. Na początku  prelegentka przeprowadziła wykład na temat czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz sposobu kształtowania się kompetencji czytelniczych i językowych uczniów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się,  co i dlaczego czytają dzieci w różnym wieku, czym kierują się przy wyborze literatury oraz jakie sytuacje z życia codziennego stają się często tematami wierszy i opowiadań pisanych przez dzieci i młodzież. Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Pani Redlińska zaprezentowała i omówiła ciekawe gry i zabawy rozwijające umiejętności językowe, myślenie metaforyczne i wyobraźnię dzieci. Zgromadzeni nauczyciele mieli doskonałą okazję, aby nie tylko poznać nowe gry dydaktyczne, ale również wypróbować je.

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy zakończyło się dyskusją i wymianą poglądów zgromadzonych uczestników na temat sposobów upowszechniania czytelnictwa.

 

Artykuł ze strony:

www. http://swarzedz.pbp.poznan.pl/?spotkanie-sieci-nauczycieli-bibliotekarzy,404