Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

"Mediacja w pracy nauczyciela" - szkolenie

Dnia 12 grudia br. nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli 

w szkoleniu "Mediacja w pracy nauczyciela" zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną 

w Swarzędzu;

Mediacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania konfliktów, a w pracy nauczyciela koncentruje się na przeciwdziałaniu agresji oraz naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami. Tak o funkcjach mediacji opowiadała prelegentka spotkania – pani Magdalena Uławska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. Specjalistka rozpoczęła wykład od przybliżenia zagadnienia konfliktu – omówiła rodzaje konfliktów i strategie ich rozwiązywania, fazy konfliktu oraz jego przebieg. Następnie scharakteryzowała strategie negocjacyjne oraz szczegółowo wyjaśniła funkcje i zadania mediatora, techniki, narzędzia i metody jego pracy, a także etapy procesu mediacji.

 

W warsztatowej części spotkania, zgromadzeni nauczyciele dowiedzieli się między innymi, jaki styl reagowania na konflikt jest u nich dominujący oraz próbowali swoich sił w ćwiczeniach negocjacyjnych.

 

Spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana poglądów między nauczycielami. Każdy uczestnik zapoznał się z przygotowaną fachową literaturą na temat negocjacji i mediacji oraz otrzymał zestawienie bibliograficzne na ten temat.