Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

"Bez maski" - warsztaty teatralne

W ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki, który obywał się w dnach 12 marca – 16 marca 2018 roku w naszej szkole w ramach lekcji bibliotecznych odbyły się warsztaty dla uczniów klasy 7b. Uczniowie otrzymali scenariusz przedstawienia profilaktycznego Katarzyny Cichockiej pt. „Bez maski”. Nauczyciele bibliotekarze wyszli z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć to mądre i znane wszystkim powiedzenie, przypisywane Hipokratesowi, odnosi się nie tylko do szeroko pojętej profilaktyki kojarzonej z działalnością służby zdrowia, ale również do wszelkiego rodzaju działań podejmowanych przez szkoły, inne placówki oświatowe oraz instytucje wspierające edukację. Ma to znaczenie zarówno praktyczne (profilaktyka jest zdecydowanie łatwiejsza i znacznie tańsza niż likwidowanie skutków nieprawidłowych zachowań młodzieży spowodowanych brakiem działań zapobiegawczych), jak i prawnych. Dlatego w czytelni zorganizowano 4 godzinne warsztaty dla uczniów klasy 7b . Główną bohaterką przedstawienia profilaktycznego jest dziewczyna o imieniu Ina. To imię bardzo do niej pasowało, ponieważ Ina brzmi prawie jak „inna”. Bo Ina różniła się od wszystkich. Nie była w żaden sposób szczególna ani wyjątkowa. Więc co ją wyróżniało? Nie miała maski, czyli nikogo nie udawała, była sobą, nie ulegała wpływom koleżanek i kolegów z klasy, miała własne zdanie, nie ulegała nałogom, starała się być zawsze dobra i szczera. Na pierwszych zajęciach nauczyciel opowiedział młodzieży o głównej bohaterce i rozdał każdemu rolę w którą zagrają. Następnie w czasie trzech spotkań uczniowie wcielali się w role bohaterów tj. Ina, Paweł, Łucja, Damian, Złośnik, czarna Postać itd. Warsztaty oparte były na metodzie dramy . Głównym celem warsztatów było zdobycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Na zajęciach analizowano również zachowanie nastolatków poprzez wypracowywanie najlepszej wersji danej sceny, poprzez kształtowanie umiejętności koncentracji, uwagi, spostrzegawczości oraz pamięci. Szlifowano umiejętność poprawnej wymowy z odpowiednią artykulacją, tempem, rytmem oraz intonacją. Doskonalono wyrażanie uczuć, emocji, stanów za pomocą gestów, mimiki, ekspresji i plastyki ciała. Mamy nadzieję, że po zajęciach uczniowie z klasy 7b potrafią odróżnić co jest dobre, a co złe w najbliższym ich otoczeniu,  że warto być odważnym i umieć podejmować własne wybory, że potrafią pomóc innym, gdy tego potrzebują, że potrafią być sobą i żyć bez maski.