Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

"Bez maski" – spektakl profilaktyczny dla uczniów z klasy 7 i 8

W ramach kołka teatralno-bibliotecznego uczennice klasy 6b (Gabriela Robaszyńska, Oliwia Stępień, wystawiły przedstawienie profilaktyczne Katarzyny Cichockiej pt. „Bez maski” dla uczniów z klas: 8a, 8b, 8c oraz 7a. Nauczyciele bibliotekarze wyszli z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć to mądre i znane wszystkim powiedzenie, przypisywane Hipokratesowi, odnosi się nie tylko do szeroko pojętej profilaktyki kojarzonej z działalnością służby zdrowia, ale również do wszelkiego rodzaju działań podejmowanych przez szkoły, inne placówki oświatowe oraz instytucje wspierające edukację. Ma to znaczenie zarówno praktyczne (profilaktyka jest zdecydowanie łatwiejsza i znacznie tańsza niż likwidowanie skutków nieprawidłowych zachowań młodzieży spowodowanych brakiem działań zapobiegawczych), jak i prawnych. Główną bohaterką przedstawienia profilaktycznego jest dziewczyna o imieniu Ina. To imię bardzo do niej pasowało, ponieważ Ina brzmi prawie jak „inna”. Bo Ina różniła się od wszystkich. Nie była w żaden sposób szczególna ani wyjątkowa. Więc co ją wyróżniało? Nie miała maski, czyli nikogo nie udawała, była sobą, nie ulegała wpływom koleżanek i kolegów z klasy, miała własne zdanie, nie ulegała nałogom, starała się być zawsze dobra i szczera. Na pierwszych zajęciach nauczyciel opowiedział młodzieży o głównej bohaterce i rozdał każdemu rolę, którą zagrają. Następnie podczas zajęć organizowanych w całym roku szkolnym uczniowie wcielali się w role bohaterów tj. Ina, Paweł, Łucja, Damian, Złośnik, Czarnej postaci itd. Warsztaty oparte były na metodzie dramy . Głównym celem wystawienia tego przedstawienia było zdobycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów

i kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Na zajęciach analizowano również zachowanie nastolatków poprzez opracowanie charakterystyki poszczególnych bohaterów,  wypracowywanie najlepszej wersji danej sceny, poprzez kształtowanie umiejętności koncentracji, uwagi, spostrzegawczości oraz pamięci. Szlifowano umiejętność poprawnej wymowy z odpowiednią artykulacją, tempem, rytmem oraz intonacją. Doskonalono  umiejętność wyrażania uczuć, emocji, stanów za pomocą gestów, mimiki, ekspresji i plastyki ciała. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu spektaklu uczniowie z klasy 6, 7 i 8 będą potrafili odróżnić co jest dobre, a co złe w najbliższym ich otoczeniu,  że warto być odważnym

 i umieć podejmować własne wybory, że potrafią pomóc innym, gdy tego potrzebują, że potrafią być sobą i żyć bez maski.